Meggertest

Wij staan geregistreerd voor het uitvoeren van een isolatieweerstand test/ meggertest in het overzicht erkende instellingen voor het keuren van isolatieweerstand en aarding van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De Meggertest (isolatieweerstand test) is verplicht voor:

  • schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren 
  • schepen die andere schepen met gevaarlijke lading assisteren zoals sleep en duwboten,
    alsmede bunkerboten die schepen beladen met gevaarlijke stoffen bevoorraden
  • passagierschepen die meer dan 12 betalende passagiers vervoeren

Van de Meggertest wordt een rapport gemaakt.