Meggertest

Wij staan geregistreerd voor het uitvoeren van een isolatieweerstand test/ meggertest in het overzicht erkende instellingen voor het keuren van isolatieweerstand en aarding van de Inspectie Leefomgeving en Transport.